PMI Lithuania Chapter asociacijos komanda yra susiskirsčiusi pagal veiklos sritis, veiklos sritis kuruojančios komandos susideda iš Vice-prezidento ir savanorių. Visa komandos narių veikla yra neapmokama.

PMI Lithuania Chapter komandos nariai:

Prezidentas – Rokas Samuolis, PMP

  • Savanoriška veikla, IT administracija – Edvinas Šniras
  • Savanoriška veikla, komunikacija: Dominykas Petuška

Tarybos narė profesiniam tobulėjimui – Edita Kemzūraitė, PMP

  • Savanoriška veikla, renginiai: Audronė Šalkauskienė
  • Savanoriška veikla, renginiai: Ieva Binkauskaitė
  • Savanoriška veikla, renginiai: Julija Buzinskė

Tarybos narė specialiams projektams – Kristina Packevičiūtė, PMP

  • Savanoriška veikla, spec. projektai: Saulė Kisieliūtė
  • Savanoriška veikla: narystėms – Agnė Vaitkevičiūtė

Tarybos narys rėmėjams – Jonas Kimontas, PMP

  • Savanoriška veikla: rėmėjams – Justina Pilipavičiūtė