PMI Lithuania Chapter asociacijos komanda yra susiskirsčiusi pagal veiklos sritis, veiklos sritis kuruojančios komandos susideda iš Vice-prezidento ir savanorių. Visa komandos narių veikla yra neapmokama.

PMI Lithuania Chapter komandos nariai:

Direktorius – Rokas Samuolis, PMP

Prezidentė – Edita Kemzūraitė, PMP

Tarybos narys marketingui ir komunikacijai – Edvinas Šniras

Tarybos narė specialiems projektams – Inga Ablingienė

Tarybos narė narystėms – Agnė Vaitkevičiūtė

Tarybos narys rėmėjams – Jonas Kimontas, PMP

Savanoriai:

Kristina Packevičiūtė

Saulė Kisieliūtė – Disciplined Agile champion

Lidija Belčikova

Indrė Barauskaitė