Su viešosios kalbos specialistu Andriumi Ivanovu.

Vasario 19d., Mykolo Romerio universitetas

Tai, kas tikra, nesikeičia. Fundamentalios tiesos, principai yra pastovūs, tačiau pagal kiekvieną laikmetį įgauna naujas formas, subtilesnius taikymus. Taip pat naujus iššūkius. Tai galioja ir iškalbos menui.  Vieša kalba šiandien yra vienas iš pagrindinių įrankių, kuriais vadovai formuoja autoritetą, pristato idėjas, įkvepia, skatina veikti, ugdo, sinchronizuoja komandų darbus, valdo procesus. Kai vadovams trūksta viešojo kalbėjimo įgūdžių, stebime, kaip komandos blaškosi, darbai vyksta daliniu tempu, o kartais net vieni kitiems trukdo. Gebėjimas aiškiai, įkvepiančiai kalbėti ir paskatinti veiksmui – įgūdis, kuris neatsiejamas nuo gero vadovo kompetencijų. Su kokiais iššūkiais susiduriame komunikuodami šiandien ir kaip kalbėti efektyviau? Į šiuos klausimus gilinsimės jau vasario 19 d. Ypatingai aktualu tiems, kurie kalba naudodami skaidres.

Apie pranešėją:

Į šiuos klausimus gilinsimės jau vasario 19 d. su viešosios kalbos specialistu Andriumi Ivanovu. Andrius jau daugiau kaip trejus metus veda efektyvios komunikacijos dirbtuves Retorika.lt, dirba rinkodaros komunikacijos srityje, pradėjo savo tinklaraštį milzinukalba.lt.

Renginio nuotraukos:

Nuotraukų autorius http://radvila.com